NATJEČAJ – prijava za programe Univerzalna sportska škola i Vježbaonica u 2022./2023. školskoj godini

Školski sportski savez Varaždinske županije otvara Natječaj za prijavu škola za programe Univerzalne sportske škole (osnovne škole, 1.-4.r)  i Vježbaonice (osnovne i srednje škole) u 2022./2023. školskoj godini.

Temeljem odluka s 2. sjednice Izvršnog odbora Hrvatskog školskog sportskog saveza, Varaždinskoj županiji su dodijeljena 23 odjeljenja Univerzalne sportske škole i 18 odjeljenja Vježbaonice.

Programi će se provoditi  do 31.5.2023.

Jedna škola smije provoditi maksimalno dva (2) odjeljenja Univerzalne sportske škole i jedno (1) odjeljenje Vježbaonice.

 

Prijavu na ovaj Natječaj možete izvršiti slanjem e maila sa službene adrese škole na adresu ŠSSVŽ, sssvz.mail@gmail.com s naznakom “Prijava na Natječaj – USŠ – VJ”.

U Prijavi je potrebno navesti:

1. Naziv škole i za koji se program prijavljuje

2. Broj odjeljenja za koje se škola prijavljuje

3. Podaci o voditeljima programa po svakom programu i odjeljenju

 

Rok za prijavu na Natječaj je ponedjeljak, 5.09.2022.g. do 15 sati.

Odluku o dodjeli odjeljenja donosi Izvršni odbor ŠSSVŽ.

Školama i voditeljima će nakon toga biti dostavljene dalje informacije i potrebna dokumentacija.

Sve obavijesti i prateću dokumentaciju moći ćete pronaći i na službenom glasilu ŠSSVŽ www.sssvz.hr

© ŠŠS Varaždinske županije 2011