UVOĐENJE ŠAHA U ŠKOLE VARAŽDINSKE ŽUPANIJE

Projekt kojem su partneri Varaždinska županija, Šahovski savez Varaždinske županije i Školski sportski savez Varaždinske županije i koji se provodi 9 godina uzastopno. U sklopu projekta provode se pojedinačni šahovski turniri PUŽ za osnovne škole i VELIKI PUŽ za srednje škole te se provodi velika sportska manifestacija Festival Šaha pod pokroviteljstvom Varaždinske županije. Turniri se održavaju u školama po županiji.

Kao rezultat provođenja ovog projekta, mjerljiv je povećani interes za šah u osnovnim i srednjim školama Varaždinske županije, šah za ženske i muške ekipe srednjih škola je uvršten u Državno prvenstvo udruženom inicijativom Hrvatskog šahovskog saveza, Šahovskog saveza Varaždinske županije te Školskog sportskog saveza Varaždinske županije, a na razini Varaždinske županije bilježi se uspješan rezultat provođenja projekta – šah je uvršten u program  rada Centra Izvrsnosti Varaždinske županije za ŠAH. ŠSSVŽ planira nastaviti s aktivnostima promocije i popularizacije šaha i kroz integriranje sadašnjih sadržaja s novim inicijativama.

Comments are closed.