Osnovni podaci o savezu

Školski sportski savez Varaždinske županije    Facebook

Šetalište Franje Tuđmana 1, Arena Varaždin, 42000 Varaždin

MB: 03359026

OIB: 35441772395

IBAN: HR422360000-1101743850

e-mail:    sssvz.mail@gmail.com

STRUČNA SLUŽBA ŠSSVŽ / URED:

Glavni tajnik

Ivana Putarek, mag.cin., univ.spec.oec.

mob: 091-4606-033

PREDSTAVNIK ŠSSVŽ U HRVATSKOM ŠKOLSKOM SPORTSKOM SAVEZU

Ivana Putarek, mag.cin., univ.spec.oec.

  

Leave a Reply