ČLANICE

REGISTAR ČLANICA vodi Stručna služba ŠSSVŽ-a. 

Članice ŠSSVŽ su Školska sportska društva osnovnih i srednjih škola Varaždinske županije, Školski športski savez Grada Varaždina i Udruga kineziologa Grada Varaždina i Varaždinske županije.

Skupštinu ŠSSVŽ čini po jedan ovlašteni predstavnik svake članice.  

Svaka članica samostalno imenuje svog predstavnika u Skupštini ŠSSVŽ.

Leave a Reply