MATURANTIKA

Za maturante iz Varaždinske županije tradicionalno se organizira prigodan program preventivnog karaktera naziva „Maturantika. Događanja tijekom tri dana zajednički organiziraju Policijska uprava varaždinska, Varaždinska županija, Grad Varaždin i Koncertni ured Varaždin, uz podršku Gradskog društva Crvenog križa Varaždin i Školskog sportskog saveza Varaždinske županije, a održavanje podupiru Savjet mladih Varaždinske županije i Savjet mladih Grada Varaždina.

„Maturantika“ započinje mimohodom maturanata i proglašenjem „najodore“, slijedi sportski dan „Sportom protiv ovisnosti“, a posljednjeg dana, točno u podne maturanti plešu Quadrillu kao poruku mira. Naši nastavnici TZK započinju s pripremom učenica i učenika za plesnu koreografiju Quadrille, u suradnji s plesnim klubom i njihovim instruktorima plesa.

ORGANIZIRANI PROGRAM ZA MATURANTE IZ VARAŽDINSKE ŽUPANIJEg

Comments are closed.