O Savezu

Školski sport u Varaždinskoj županiji realizira se kroz djelovanje Školskog sportskog saveza Varaždinske županije (skraćeno: ŠSSVŽ).

ŠSSVŽ skrbi o izvršavanju zakonom propisanih zadaća, osnovna je zadaća ŠSSVŽ-a omogućiti što većem broju djece osnovnoškolskog i srednjoškolskog uzrasta uključenje u sport i sportske aktivnosti natjecateljskog i ne natjecateljskog karaktera te edukacijske programe koji sport koriste kao platformu za odgojno i obrazovno djelovanje, time stvoriti uvjete za usvajanje zdravih životnih navika i formiranje zdravog životnog stila, kvalitetno i organizirano provođenje slobodnog vremena i direktno utjecati na prevenciju neprihvatljivih oblika ponašanja.

Osnovan je 1977. godine, djeluje kao pravna osoba u sustavu sporta, sukladno članku 44. Zakona o sportu („Narodne novine“, broj 141/22),  radi usklađivanja aktivnosti članica, školskih sportskih društava osnovnih i srednjih škola Varaždinske županije, organizacije i provođenja službenih školskih sportskih natjecanja Republike Hrvatske, organizacije i provođenja izvannastavnih i izvanškolskih sportskih aktivnosti, sportskih i edukativnih programa.

Članice ŠSSVŽ-a su školska sportska društva osnovnih i srednjih škola Varaždinske županije, koji u sustavu sporta djeluju sukladno odredbama članka 44. Zakona o sportu.

Školsko sportsko društvo koje djeluje u sustavu sporta je društvo bez pravne osobnosti osnovano s ciljem provođenja izvannastavnih i izvanškolskih sportskih aktivnosti učenika, a osniva ga školska ustanova i njezin je sastavni dio. Školsko sportsko društvo za rad i aktivnosti koristi prostor škole i ima prioritet za njihovo korištenje u odnosu na vanjske korisnike prostora škole.

U skladu sa člankom 51. Zakona o sportu, Školski sportski savez Varaždinske županije je članica Hrvatskog školskog sportskog saveza, krovnog sportskog udruženja školskog sporta u Republici Hrvatskoj.

Školski sportski savez Varaždinske županije u skladu sa člankom 75., stavkom 4. Zakona o sportu predlaže i provodi Program javnih potreba u školskom sportu Varaždinske županije, za svoj rad i aktivnosti sredstva osigurava sukladno  članku 44., stavku 5. Zakona o sportu, u proračunu jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave, odnosno Proračunu Varaždinske županije, te državnom proračunu Republike Hrvatske kroz programe Hrvatskog školskog sportskog saveza.

TIJELA ŠKOLSKOG SPORTSKOG SAVEZA VARAŽDINSKE ŽUPANIJE

SKUPŠTINA ŠSSVŽ je najviše upravljačko tijelo ŠSSVŽ-a, čine ju izabrani predstavnici članica, školskih sportskih društava osnovnih i srednjih škola Varaždinske županije te predstavnik Školskog sportskog saveza Grada Varaždina (osnovne škole kojima je osnivač Grad Varaždin).

PREDSJEDNIK ŠSSVŽ – Josipa Polančec Štimec, mag.cin.

IZVRŠNI ODBOR ŠSSVŽ – Josipa Polančec Štimec, mag.cin., Emerik Večerić, mag.cin., Tomo Horvat, mag.cin., Ana Oreški, mag.cin., Alen Melnjak, mag.cin., Velimir Žganec, mag.cin. predstavnik Varaždinske županije.

NADZORNI ODBOR ŠSSVŽ: Marko Vrtar, mag.cin., Slaven Štefanec, prof. Josip Kozjak, dipl. iur.

Temeljni opći akt Školskog sportskog saveza Varaždinske županije je Statut kojeg donosi Skupština ŠSSVŽ kao najviše tijelo saveza.

STRUČNA SLUŽBA ŠKOLSKOG SPORTSKOG SAVEZA VARAŽDINSKE ŽUPANIJE

Ured i Stručnu službu ŠSSVŽ-a vodi Glavni tajnik ŠSSVŽ-a, Ivana Putarek, mag.cin., univ.spec.oec.

PREDSTAVNIK ŠSSVŽ U HRVATSKOM ŠKOLSKOM SPORTSKOM SAVEZU

Ivana Putarek, mag.cin., univ.spec.oec.

Leave a Reply