POZIV – osnovnim i srednjim školama Varaždinske županije na iskazivanje interesa za provođenje programa VJEŽBAONICA

Pozivamo osnovne i srednje škole Varaždinske županije da prijave svoj interes za provođenje sportskog programa Vježbaonica u školskoj godini 2017.-2018.!!!

Školski sportski savez Varaždinske županije će temeljem Sporazuma o suradnji sa Hrvatskim školskim sportskim savezom (HŠSS) u školskoj godini 2017.-2018. provoditi program Vježbaonice.

Program će se provoditi od listopada školske godine 2017./2018. Namijenjen  je učenicima od 5. do 8. razreda osnovnih škola te svim učenicima srednjih škola. Program se može provoditi i u školama koje provode program Univerzalne sportske škole, također jedan voditelj u osnovnoj školi može provoditi oba programa, uvažavajući ostale zadane uvjete.

Program će se provoditi kao dio aktivnosti školskih sportskih društava, a voditelji su isključivo nastavnici tjelesne i zdravstvene kulture zaposleni u toj školi s mogućnošću suradnje s ostalim nastavnicima iz drugih predmeta te vanjskim suradnicima školskog sportskog društva, roditeljima, klubovima…više o  projektu pogledajte na http://skolski-sport.hr/index.php/projekti/vjezbaonica/

 Ciljevi programa su:

 • poboljšanje zdravstvenog statusa učenika,
 • stvaranje zdravih životnih navika,
 • povećanje interesa za tjelesnom aktivnošću kod učenika,
 • stvaranje navika cjeloživotne tjelesne aktivnosti,
 • uključivanje što većeg broja učenika, prvenstveno onih koji nisu uključeni u sustav sportskih klubova, u organizirane školske sportske aktivnosti,
 • zadovoljenje učenikovih potreba za igrom, kretanjem, druženjem, istraživanjem…,
 • podizanje broja sati rada ŠSD-a kroz školske sportske aktivnosti.

Realizacija programa:

 • program se realizira u maksimalno 60 školskih sati tijekom jedne školske godine:
 • u I. obrazovnom razdoblju: od 02.10.2017. do 22.12.2017.
 • u II. obrazovnom razdoblju: od 15.01.2018. do 31.05.2018.
 • broj realiziranih školskih sati mjesečno ograničen je na 10 sati,
 • načelno se provodi po dva školska sata tjedno, radi kontinuiteta aktivnosti kroz godinu, uz dozvoljene iznimke ovisno o izabranoj sportskoj aktivnosti,
 • program nije nužno održavati u školi, školskoj dvorani ili igralištu, nego se može realizirati na različitim destinacijama ovisno o uvjetima koje ima škola tj. mjesto, o mogućnosti/nemogućnosti dolaska djece na mjesto održavanja programa, o prijevozu, o vremenskim uvjetima…,
 • program je ispunjen raznim grupama sportskih sadržaja,
 • tijekom školske godine preporučuje se bavljenje što većim brojem različitih aktivnosti (minimalno 6 različitih aktivnosti), a na temelju mogućnosti, uvjeta i interesa učenika,
 • voditelj unaprijed obavještava učenike na satovima tjelesne i zdravstvene kulture ili na druge načine o programskim sadržajima koji se nude te poziva zainteresirane učenike za ponuđene sadržaje da se uključe,
 • program nema stalan broj polaznika već isti ovisi o aktivnosti koja se provodi,
 • učenici ne moraju pohađati program stalno već sami biraju koju će aktivnost pohađati, sukladno svojim željama.

Sudionici programa

 • učenici 5.-8. razreda osnovnih škola i učenici srednjih škola,
 • preporučuje se odabir onih aktivnosti za koje postoji veći broj zainteresiranih učenika, kako bi broj učenika uključenih u pojedinu aktivnost bio minimalno 15.

Financiranje i administracijska provedba programa

 • HŠSS sklapa Sporazume o suradnji sa svim županijskim školskim sportskim savezima, a koji onda sklapaju Ugovore o djelu s voditeljima programa,
 • naknada voditeljima programa iznosi 100,00 kuna ukupnog troška poslodavca po školskom satu,
 • naknada se obračunava na mjesečnoj razini, sukladno izvješću voditelja.

Postoji li interes za provođenje programa VJEŽBAONICE u Vašoj školi, molimo da se prijavite na mail saveza: sssvz.mail@gmail.com zaključno s 22.09.2017.god. (petak).

Molim da navedete ime i prezime nastavnika Tzk zaposlenog u školi koji/a će provoditi program.

 Po zaprimljenim prijavama i u skladu sa brojem odobrenih odjeljenja te uputama za odabir škola u kojima će se program provoditi, ravnatelji odabranih škola će biti obaviješteni o daljem tijeku aktivnosti.

Važno: Sredstva za naknadu voditeljima osigurava Školski sportski savez Varaždinske županije s kojima se sklapa Ugovor o djelu!

Imate li pitanja, stojimo na raspolaganju: 091-4606-033.

© ŠŠS Varaždinske županije 2011