Osnovni podaci o savezu

Školski sportski savez Varaždinske županije

Adresa:      Šetalište F. Tuđmana 01, Arena Varaždin, 42 000 Varaždin

MB: 03359026

OIB: 35441772395

IBAN: HR422360000-1101743850

e-mail:    sssvz.mail@gmail.com

Ured:   Ivana Putarek, univ.spec.oec.

mob: 091-4606-033    

  FACEBOOK PROFIL

© ŠŠS Varaždinske županije 2011