O Savezu

Školski sportski savez Varaždinske županije je savez u koji se udružuju školska sportska društva osnovnih i srednjih škola Varaždinske županije, te općinski i gradski školski sportski savezi, a radi usklađivanja aktivnosti svojih članica i provođenja sportskih natjecanja školskih sportskih društava.

Školski sportski savez Varaždinske županije broji 52 članice, od toga 34 ŠSD-a osnovnih škola, 16 ŠSD-a srednjih škola, Školski sportski savez Grada Varaždina i Udruga kineziologa Grada Varaždina i Varaždinske županije.

Školski sportski savez Varaždinske županije neprofitna je pravna osoba, upisana u Registar udruga RH pri nadležnom tijelu.Najviše upravljačko tijelo saveza je Skupština ŠSSVŽ koju čine po jedan ovlašteni predstavnik svake članice.

Upravljanje radom i poslovanjem saveza provodi izvršno tijelo saveza, Izvršni odbor ŠSSVŽ koji broji 7 članova, od toga 6 članova verificira Skupština ŠSSVŽ, a 1 člana daje nadležno tijelo Varaždinske županije:

Josipa Polančec Štimec – predsjednica,

Tomo Horvat – dopredsjednik,

Ana Oreški – član

Emerik Večerić – član,

Velimir Žganec – član,

Alen Melnjak – član

Predstavnik Varaždinske županije

Nadzorni odbor ŠSSVŽ vrši nadzor nad poslovanjem saveza i sastavljen je od tri člana:

Marko Vrtar – predsjednik,

Tomo Horvat – član,

Josip Kozjak – član

ŠSSVŽ organizira i provodi u osnovnim školama Varaždinske županije Univerzalnu sportsku školu za djecu od 1. do 4. razreda. Posebnost je ove univerzalne sportske škole da je POTPUNO BESPLATNA za svu djecu, provodi se u kontroliranim uvjetima sportskih dvorana osnovnih škola i vođena je od strane kineziologa – stručne i kvalificirane osobe za rad s djecom u osnovnoj školi iz područja sporta.

Kroz projekt Vježbaonica želimo omogućiti djeci da steknu naviku bavljenja tjelesnom aktivnošću posebno kod populacije neaktivne djece, te postići da tjelesna aktivnost ne predstavlja problem koji djeca moraju „odraditi“ nego da bude trajno zadovoljstvo i  njihov zdravi životni odabir. Vježbaonica je besplatan program namijenjen  učenicima od 5. do 8. razreda osnovnih škola te svim učenicima srednjih škola. Program  se provodi kao dio aktivnosti školskih sportskih društava, a voditelji su isključivo nastavnici tjelesne i zdravstvene kulture zaposleni u toj školi s mogućnošću suradnje s ostalim nastavnicima iz drugih predmeta te vanjskim suradnicima školskog sportskog društva, roditeljima, klubovima…

Projektom Sportski praznici uključuju se djeca osnovnih škola u organizirane sportske aktivnosti nakon završetka nastavne godine.

ŠSSVŽ osmišljava i provodi projekte iz područja sporta te je kao partner uključen u projekte koji se provode u RH ali također je partner i u međunarodnim projektima iz područja interkulturalnog učenja, promicanja zdravog načina života i poticanja mladih na bavljenje sportom.

 

 

 

 

Leave a Reply