O Savezu

Školski sportski savez Varaždinske županije je savez u koji se udružuju školska sportska društva osnovnih i srednjih škola Varaždinske županije, te općinski i gradski školski sportski savezi, a radi usklađivanja aktivnosti svojih članica i provođenja sportskih natjecanja školskih sportskih društava.

Školski sportski savez Varaždinske županije broji 52 članice, od toga 34 ŠSD-a osnovnih škola, 16 ŠSD-a srednjih škola, Školski sportski savez Grada Varaždina i Udruga kineziologa Grada Varaždina i Varaždinske županije.

Školski sportski savez Varaždinske županije neprofitna je pravna osoba, upisana u Registar udruga RH pri nadležnom tijelu.Najviše upravljačko tijelo saveza je Skupština ŠSSVŽ koju čine po jedan ovlašteni predstavnik svake članice.

Upravljanje radom i poslovanjem saveza provodi izvršno tijelo saveza, Izvršni odbor ŠSSVŽ koji broji 7 članova, od toga 6 članova verificira Skupština ŠSSVŽ, a 1 člana daje nadležno tijelo Varaždinske županije:

Josipa Polančec Štimec, prof.-predsjednica,

Dario Kos, prof.-dopredsjednik,

Ana Oreški, prof.-član

Emerik Večerić, prof.-član,

Slaven Štefanec, prof.-član,

Ante Sudec, prof.-član.

Nadzorni odbor ŠSSVŽ vrši nadzor nad poslovanjem saveza i sastavljen je od tri člana:

Marko Vrtar, prof.-predsjednik,

Tomo Horvat, prof.-član,

Josip Kozjak, prof.-član. 

Školski sportski savez Varaždinske županije organizira i provodi školska sportska natjecanja u službenom dijelu natjecanja iz:

- 11 sportova za osnovne škole, u kategoriji djevojčica i dječaka: atletike, krosa, nogometa, rukometa, stolnog tenisa, šaha, košarke, odbojke, gimnastike, plivanja i  badmintona te 5 sportova za 5./6. razrede: rukomet, košarka, odbojka, futsal, atletika i kros

- 8 sportova u službenom sijelu natjecanja za srednje škole, u kategoriji djevojaka i mladića: atletike, krosa, nogometa, rukometa, stolnog tenisa, košarke, odbojke i badmintona

ŠSSVŽ organizira i provodi u osnovnim školama Varaždinske županije Univerzalnu sportsku školu za djecu od 1. do 4. razreda. Posebnost je ove univerzalne sportske škole da je POTPUNO BESPLATNA za svu djecu, provodi se u kontroliranim uvjetima sportskih dvorana osnovnih škola i vođena je od strane kineziologa – stručne i kvalificirane osobe za rad s djecom u osnovnoj školi iz područja sporta.

ŠSSVŽ osmišljava i provodi projekte iz područja sporta te je kao partner uključen u projekte koji se provode u RH ali također je partner i u međunarodnim projektima iz područja interkulturalnog učenja, promicanja zdravog načina života i poticanja mladih na bavljenje sportom.

 

 

 

 

© ŠŠS Varaždinske županije 2011