Archive for:December, 2020:


OBAVIJEST-odrednice provođenja programa Univerzalne sportske škole i Vježbaonice od 03.12.

Osnovnim i srednjim školama Varaždinske županije Provoditeljima programa Univerzalne sportske škole i Vježbaonice Voditeljima programa prema odredbama Zaključka Stožera Civilne Zaštite Varaždinske županije, KLASA.810-03/17-01/2, URBROJ:2186/1-02/3-20-277, od 02.prosinca 2020.g., nastava po modelu „C“: nastava na daljinu, odvija se za 5.-8.razred osnovnih škola i u srednjim školama. Slijedom navedenog, programi Školskog sportskog saveza Varaždinske županije koji se

(VIše…)

© ŠŠS Varaždinske županije 2011