Archive for:September 15th, 2017:


POZIV – osnovnim i srednjim školama Varaždinske županije na iskazivanje interesa za provođenje programa VJEŽBAONICA

Pozivamo osnovne i srednje škole Varaždinske županije da prijave svoj interes za provođenje sportskog programa Vježbaonica u školskoj godini 2017.-2018.!!! Školski sportski savez Varaždinske županije će temeljem Sporazuma o suradnji sa Hrvatskim školskim sportskim savezom (HŠSS) u školskoj godini 2017.-2018. provoditi program Vježbaonice. Program će se provoditi od listopada školske godine 2017./2018. Namijenjen  je učenicima

(VIše…)

© ŠŠS Varaždinske županije 2011