POZIV NA ISKAZIVANJE INTERESA

Ovime Vas pozivamo da nam prijavite Vaš interes za provođenje programa Univerzalne sportske škole u nadolazećoj školskoj godini 2012.-2013.

Molimo da navedete za koliko odjeljenja aplicirate, sukladno interesu djece.

Također molimo da nam se javite ukoliko postoji interes djece za pohađanjem ovog programa ali škola nema voditelja programa.

Školski športski savez Varaždinske županije potrudit će se da Vam osigura kvalificiranog voditelja za provođenje programa Unierzalne sportske škole.

Prijavite se na adresu sssvz.mail@gmail.com do 20.06.2012.-srijeda

© ŠŠS Varaždinske županije 2011