SJEDNICA SKUPŠTINE ŠŠSVŽ 06.03.2012.

Preuzmite Poziv na redovitu sjednicu Skupštine ŠŠSVŽ-I-2012

Preuzmite Financijski izvještaj za 2011godinu

Preuzmite Prijedlog Proračuna za 2012

Preuzmite Nalaz NO

© ŠŠS Varaždinske županije 2011