Poziv – Vrtim zdravi film – 2022.-2023.

Provođenje projekta Vrtim Zdravi Film nastavlja se 12. sezonu za redom, za učenike 5., 6. i 7. razreda osnovnih škola u školskoj godini 2022.-2023.

Pozivamo zainteresirane škole Varaždinske županije da prijave svoj interes na način da ispune i povratno dostave tablicu prijave VZF_2022-2023_tablica-prijava škole na sssvz.mail@gmail.com  do ponedjeljka, 3.10.2022.godine do 12 sati.

Također pozivamo Školski sportski savez grada Varaždina da nam dostavi podatke o školi, svojoj članici koja će biti uključena u projekt.

Broj škola je limitiran odlukom HŠŠS (10) i  u kvotu projekta će ući škole prema redoslijedu(vremenu) prijave.

Vrtim Zdravi Film dio je globalne Nestlé inicijative pod nazivom Nestlé for healthier Kids Global Programme, kojem je cilj educirati što više djece školske dobi o važnosti pravilne prehrane i bavljenja tjelesnom aktivnošću, u svrhe stjecanja pravilnih životnih navika.

Vrtim Zdravi Film educira učenike petih, šestih i sedmih razreda kako bi poruke usvojili tijekom životne faze u kojoj formiraju svoje stavove i ponašanja te im pomažemo da usvoje zdrave navike koje će biti dio njihovih života i u kasnijoj dobi.

Više o projektu možete preuzeti na stranicama HŠSS https://skolski-sport.hr/projekti/vrtim-zdravi-film

Sva potrebna dokumentacija i dodatne informacije biti će dostavljene školama koje će biti uključene u projekt.

 

 

 

© ŠŠS Varaždinske županije 2011