OBAVIJEST: Kandidacijski postupak

Poštovane članice Školskog Sportskog Saveza Varaždinske Županije,

Školski sportski savez Vraždinske županije (ŠSSVŽ), Predsjednica saveza, u skladu sa Statutom ŠSSVŽ, pokreće kandidacijske postupke:

1.    Kandidacijski postupak za imenovanje predstavnika škole / članice u Skupštini ŠSSVŽ za mandatno razdoblje 2020.-2024.

1-Poziv-Kandidacijski postupak-ovlašteni predstavnik u Skupštini ŠSSVŽ-2020-2024

2.    Kandidacijski postupak za izbor Predsjednika ŠSSVŽ za mandatno razdoblje 2020.-2024.

3-Poziv-Kandidacijski postupak-Predsjednik ŠSSVŽ-2020-2024

U nastvaku se nalaze Pozivi za gore navedene kandidacijske postupke i prateći obrasci:

- obrazac odluke o imenovanju ovlaštenog predstavnika članice u Skupštini ŠSSVŽ za mandatno razdoblje 2020.-2024.

2-Obrazac – odluka o imenovanju ovlaštenog predstavnika članice u Skupštini ŠSSVŽ -2020-2024

- obrazac odluke o iskazu potpore članice ŠSSVŽ u kandidacijskom postupku izbora Predsjednika ŠSSVŽ za mandatno razdoblje

2020.-2024.

4-Obrazac – odluka o iskazu potpore kandidatu za izbor Predsjednika ŠSSVŽ 2020-2024

Pozivamo vas da povratno ispunjenu i ovjerenu odluku (odluka o imenovanju ovlaštenog predstavnika članice u Skupštini ŠSSVŽ za mandatno razdoblje 2020.-2024.) dostavite skeniranu sa službenog maila članice na mail ŠSSVŽa sssvz.mail@gmail.com do 02.09.2020.g.

Po isteku kandidacijskog postupka članicama će biti dostavljen poziv i prateća dokumentacija za održavanje sjednice kao i ažurirane upute nadležnih službi, Stožera za civilnu zaštitu i epidemiološke službe Hrvatskog zavoda za javno zdravstvo, vezano na koronavirus.

Imate li pitanja, slobodno nas kontaktirajte

 

 

© ŠŠS Varaždinske županije 2011