VRTIM ZDRAVI FILM

U ovoj školskoj godini, projekt VRTIM ZDRA FILM” provoditi će se u sljedećim školama Varaždinske županije:

1. OŠ Varaždinske Toplice

2. OŠ Ljubešćica

3. OŠ Klenovnik

4. OŠ Marševec

5. OŠ Vidovec

6. OŠ Lepoglava

Vrtim zdravi film- projekt

Vrtim zdravi film – Natječaj

Vrtim zdravi film – Izjava ravnatelja

prilog-1-Vrtim-zdravi-film-obrazac-za-prijavu-na-natjecaj

© ŠŠS Varaždinske županije 2011