POZIV – projekt KOŠARKA 5./6.r – rok:12.12.

Košarkaški savez Varaždinske županije obratio nam se s prijedlogom projekta razvoja košarke u osnovnim školama Varaždinske županije. Cilj projekta je potaknuti djecu na bavljenje sportom, košarkom, kroz osiguravanje kontinuiranog stručnog rada s djecom (5.i6.razred).

POZIVAMO ŠKOLE da se prijave za predloženi projekt ukoliko postoji interes od minimalno 20 zainteresirane djece  u 5.im i6.im razredima te da nam prijavu pošalju na sssvz.mail@gmail.com do 12.12.2017.g.  

Prateći dokument KSVŽŽ: Dokument KSVŽŽ – inicijativa

Projekt  bi operativno provodili licencirani treneri košarke (treneri košarkaških klubova Varaždinske županije) uz pomoć nastavnika tjelesne i zdravstvene kulture uključenih škola po jedinstvenom programu.

Organizaciju treninga i takmičenja vodio bi KSVŽ u suradnji sa Školskim sportskim savezom Varaždinske županije.

Plan je organizirati rad sa djecom u školama koje  pokažu  interes i  imaju  uvjete za organizaciju  treninga.

Treninzi bi se provodili u mjesnim  školskim dvoranama u terminima prilagođenim djeci i mogućnostima popodnevnih termina škola.

Takmičenja bi se organizirala subotom  u jutarnjim terminima na turnirski način (više utakmica grupe na  jednom mjestu), u  dvoranama  lokalnih središta npr. Varaždin, Ludbreg, Ivanec, Lepogava, Sračinec, Petrijanec, Varaždinske toplice, Novi Marof,  Jalžabet, Vinica, Cestica, Vidovec.    

Na kraju školske godine 2017/2018 organizirao bi se završni turnir u terminima i rokovima potrebnim za nastavak  takmičenja na regionalnoj i nacionalnoj razni.

Financiranje rada trenera, nastavnika tjelesne i zdravstvene kulture, dresova školskih klubova, lopti, rekvizita te troškova organizacije lige osiguralo bi se od strane Varaždinske županije, gradova Varaždinske županije, GENERALNOG sponzora, te ostalih manjih sponzora na razini gradova i lokalnih jedinica uprave i samouprave.

Partneri u projektu :

•       Varaždinska županija i gradovi Varaždinske županije

•       Školski sportski savez Varaždinske Županije

•       Osnovne škole Varaždinske županije

•       KSVŽ – Košarkaški savez Varaždinske županije

UKSVŽ –udruga košarkaških sudaca Varaždinske županije

•       Klubovi : KK Grafičar, KK Ivančica, KK Lepoglava, KK Vindija, KK Sjever, ŽKK Vindi

Po sakupljanju inicijalnih prijava uslijediti će sljedeća faza planiranja projekta, kontaktirati ćemo i posjetiti svaku prijavljenu školu i sa ravnateljima škola dogovarati sljedeću etapu projekta.

© ŠŠS Varaždinske županije 2011