PILOT PROJEKT: VJEŽBAONICA

Hrvatski školski sportski savez započinje s testiranjem pilot projekta “VJEŽBAONICA”.

Pilot projekt uvađa se na područje svih županija Republike Hrvatske, a za uvođenje pilot projekta na području Varaždinske županije zadužena je Ivana Putarek iz Školskog sportskog saveza Varaždinske županije.

S obzirom da je projekt u svojoj inicijalnoj fazi i da se ove školske godine provodi kao pilot projekt, odabrali smo jednu školu u Varaždinskoj županiji u kojoj će se testirati sam projekt kroz ovu školsku godinu. Pilot projekt odvijat će se u Osnovnoj školi Jalžabet, a voditi će ga nstavnik tzk Ante Sudec. Vjerujem da će pilot faza rezultirati očekivanim pozitivnim rezultatima realizacijom programskih sadržaja, da će se ostvariti svi ciljevi programa, da će onaj varijabilni dio projekta koji ovisi o interesu učenika pokazati pozitivan trend i da ćemo projekt od sljedeće školske godine uvrstiti u redoviti godišnji plan aktivnosti - istaknula je voditeljica projekta, Ivana Putarek.

O pilot projektu…
Projekt je namijenjen učenicima od 5. do 8. razreda osnovnih škola, provoditi će se kao dio izvanastavnih školskih sportskih aktivnosti školskih sportskih društava, a voditelj je isključivo nastavnik tjelesne i zdravstvene kulture zaposlen u toj školi, s mogućnošću suradnje sa ostalim nastavnicima iz drugih predmeta te vanjskim suradnicima školskog sportskog društva.

U današnje vrijeme ubrzanog života, pretjerane usmjerenosti čovjeka prema višem životnom standardu te ubrzanog informatičkog razvoja ljudi su sve više fizički neaktivni, a najugroženija su djeca koja, na žalost, svoje slobodno vrijeme provode zaokupirana suvremenim tehničkim dostignućima počevši od mobitela, tableta, računala pa na dalje.
U velikom broju slučajeva, sat tjelesnog odgoja u školama predstavlja jedinu fizičku aktivnost djece.
Posljedice znaju biti pogubne, od pretilosti pa do raznoraznih bolesti u ranoj životnoj dobi.
Najveći dio svog slobodnog vremena djeca provode na društvenim mrežama gdje im virtualne zvijezde postaju uzori, a igrališta su odavno zamijenili sjedenjem pred televizorom ili nekom sličnom aktivnosti.
Slobodno vrijeme kao jedna vrsta suodgajatelja djece mora biti
pozitivno usmjereno jer postoji opasnost od neorganiziranog, suludo utrošenog vremena.

Kroz pilot projekt Vježbaonica želimo omogućiti djeci da steknu naviku bavljenja tjelesnom aktivnošću posebno kod populacije neaktivne djece, te postići da tjelesna aktivnost ne predstavlja problem koji djeca moraju „odraditi“ nego da bude trajno zadovoljstvo i njihov zdravi životni odabir.

Ciljevi projekta…
 uključivanje što većeg broja onih učenika, prvenstveno onih koji nisu uključeni u sustav sportskih klubova, u organizirane školske sportske aktivnosti,
 poboljšanje zdravstvenog statusa učenika,
 stvaranje zdravih životnih navika,
 povećanje interesa za tjelesnom aktivnošću kod učenika,
 stvaranje navika cjeloživotne tjelesne aktivnosti,
 zadovoljenje djetetovih potreba za igrom, kretanjem, druženjem, istraživanjem..
 podizanje broja sati rada ŠSD kroz izvananstavne školske sportske aktivnosti.

Realizacija projekta
 projekt se realizira u 60 školskih sati tijekom jedne školske godine, od 07. studenog 2016. godine do 02. lipnja 2017. godine,
 načelno se provodi po dva školska sata tjedno, uz dozvoljene iznimke ovisno o izabranoj sportskoj aktivnosti,
 projekt nije nužno održavati u školi, školskoj dvorani ili igralištu,
 projekt je ispunjen raznim grupacijama sportskih sadržaja,
 tijekom određenog vremenskog perioda provodi se uvijek druga programska aktivnost (voditelj, na temelju mogućnosti i interesa učenika, bira između 30-ak ponuđenih) a svaka programska aktivnost provodi se u fondu između 6 i 10 školskih sati, ovisno o odabiru voditelja ili željama djece

Programski sadržaji podijeljeni su u različite grupacije:
o ekipni sportovi s loptom: košarka, rukomet, nogomet, odbojka…
o sportovi s rekvizitima: tenis, stolni tenis, badminton, hokej…
o bazični sportovi: atletika, gimnastika, plivanje, borilački sportovi, ritmičkagimnastika…
o plesni sportovi: ples, cheerleading…
o ostali sportovi: kuglanje, bočanje, skijanje, rolanje, biciklizam, orijentacijsko trčanje, kros, planinarenje, šah…
o kineziterapijski programi: vježbe za stopala, loša držanja tijela…
o sportski sadržaji za razvoj pojedinih sposobnosti: koordinacije, snage, brzine, izdržljivosti, fleksibilnosti, ravoteže…

Program može uključivati :
o posjete sportskim borilištima, igralištima, stadionima, utakmicama
o posjete sportskim klubovima na području djelovanja škole
o druženja sa sportašima
o izlete u prirodu, šetnje..
o promotivne sportske aktivnosti
o druženja s roditeljima
o svečanosti i prigodna natjecanja

Sudionici projekta
 učenici 5.-8. razreda osnovnih škola,
 voditelj unaprijed obavještava učenike na satovima tjelesne i zdravstvene kulture o programskim sadržajima koji se nude te poziva zainteresirane učenike za ponuđene sadržaje da se uključe,
 projekt nema stalan broj polaznika već isti ovisi o aktivnosti koja se provodi,
 učenici ne moraju pohađati programe svaki mjesec već sami biraju koji mjesec će koju aktivnost pohađati, sukladno svom interesu.

© ŠŠS Varaždinske županije 2011