NAJAVA DOGAĐANJA ZA 11. i 12.mj. 2015.

3.11.-BADMINTON-OŠ-M

3.11.-KOMISIJA ZA ŽDRIJEB – SŠ

4.11.-BADMINTON-SŠ-M/Ž

5.11.-BADMINTON-OŠ-Ž

6.11.-ŠAH-POJEDINAČNO-OŠ

17.11.-STOLNI TENIS-OŠ

19.11.-STOLNI TENIS-SŠ

23.11.-FUTSAL-SŠ-M-SKUPINA-1

24.11.-FUTSAL-SŠ-M-SKUPINA-2

25.11.-FUTSAL-SŠ-M-SKUPINA-3

26.11.-FUTSAL-SŠ-Ž-SKUPINA-1

27.11.-FUTSAL-SŠ-Ž-SKUPINA-2

23.-27.11.-4.MOBILNOST PROJEKTA DIVERSE – NAŠ TIM BORAVI U LONDONU  

30.11.-ZAVRŠETAK RADA PROGRAMA UNIVERZALNE SPORTSKE ŠKOLE

1.12.-KOŠARKA-SŠ-M-SKUPINA-1

2.12.-KOŠARKA-SŠ-M-SKUPINA-2

3.12.-ODBOJKA-SŠ-Ž-SKUPINE 1/2

8.12.-RUKOMET-SŠ-M-SKUPINA-1

9.12.-RUKOMET-SŠ-M-SKUPINA-2

11.12.-SJEDNICA SKUPŠTINE ŠKOLSKOG SPORTSKOG SAVEZA VARAŽDINSKE ŽUPANIJE

****ŠSSVŽ ZADRŽAVA  PRAVO  IZMJENE  KALENDARA  DOGAĐANJA!

****EKIPE ŠKOLA BIT ĆE OBAVIJEŠTENE PRAVOVREMENO O SVAKOM NATJECANJU PUTEM RASPISA!

© ŠŠS Varaždinske županije 2011