DIVERSE PROJECT – ERASMUS +

Već prije započeta suradnja između Varaždinske županije, Školskog sportskog saveza Varaždinske županije, Fakulteta organizacije i informatike iz Varaždina  i sportske organizacije „Access to Sport Project Islington“ iz Londona  te Islington Borough Ladies  Football Club (ženski nogometni klub županije Islington), rezultirala je ovih dana odobrenim zajedničkim projektom pod nazivom „ Dual International Volunteering Exchange & Research in Sport Education (,Zajedničko međunarodno volontiranje, razmjena i istraživanje u sportskom obrazovanju) skraćenog naziva DIVERSE. Projekt je odobrenu u okviru Erasmus+ programa, ključne aktivnosti: Youth Mobility project.

 Cilj projekta  je razviti  suradnju uvođenjem novih sportskih aktivnosti  između srednješkolskih učenica Islington županije iz Londona u Velikoj Britaniji  i Varaždinske županije, te kroz projekt razvijati svijest o zdravlju, zdravoj prehrani, bavljenju sportom, multikulturalnosti u današnjem društvu  i  volontiranjem kao stilom života.

Ciljevi projekta ostvarit će se tijekom 18 mjeseci trajanja projekta putem planiranih aktivnostima kao što su: zajednički treninzi u dva odabrana sporta (ženski nogometa i rukometa),  radionice o zdravoj prehrani, o potrebi za tjelesnim aktivnostima, o multikulturalnosti i  upoznavanjem  drugih kultura, te o volontiranju kao životnom stilu.

Projekt je namijenjen mladim ljudima u dobi od 14-18 godina i namjera mu je da  potakne putem sporta  i novih sportskih aktivnosti što veći interes među mladima za sudjelovanjem u fizičkim aktivnostima radi prevencije zdravstvenih problema poput; pretilosti, krvožilnih bolesti i ostalih psihofizičkih stanja koja sve češće pogađaju mlade ljude a u starosti postaju velikim problemom cijelog društva.

Projektom je predviđeno 4 mobilnosti. U prvoj mobilnosti koja je realizirana od 23.08.-29.08.2014. u Varaždinskoj županiji su boravili gosti iz Londona, 11 sportašica učenica i 6 trenera. Tijekom svog boravka timovi iz Londona i Druge gimnazije Varaždin zajedno su trenirali i družili se.

Osim svakodnevnih treninga nogometa i rukometa unasportskim terenima Druge gimnazije Varaždin, OŠ Tužno i TTS Centra Varaždin, pripremljene su i zanimljive radionice o zdravlju i potrebi za sportskim aktivnostima tijekom života te različiti posjeti kulturnim i sportskim sadržajima u našoj Županiji.

U listopadu se planira i posjet Islingtonu za  17 djevojaka i trenera iz naše Županije, a u idućoj godini će se još izmijeniti dvije mobilnosti (u Varaždinsku županiju i u Islington, UK) za trenere i osoblje koje se bavi sportskim aktivnostima.

Također se očekuje da će se tijekom projekta razviti trajna suradnja s mogućnošću proširivanja na nove partnere, u kojoj će se razmjenjivati iskustva i  informacije u radu s mladim sportašima i njihovim trenerima. Povezivanjem škola i klubova također se stvara trajna osnova za multikulturalnu suradnju, a Hrvatska kao nova članica EU ima priliku pokazati dio svog  kulturnog bogatstva i tradicije te omogućiti mladima iz Varaždinske županije da također upoznaju kulturne vrijednosti druge zemlje, poput Velike Britanije.

 Pogledajte i ovdje: Varaždinska županija   http://www.varazdinska-zupanija.hr/index.php/novosti/iz-zupanije/5168-varadinska-upanija-u-projektu-diverse.html

© ŠŠS Varaždinske županije 2011