ŠŠSVŽ PROŠAO NA NATJEČAJU MZOS-a!

MZOS je odlukom ministra g. Željka Jovanovića odobrio Projekt koji je ŠŠSVŽ u suradnji s Varaždinskom županijom napiso i prijavio na natječaj MZOS-a, a kojim se dodjeljuju finacijskancijska sredstva za sufinanciranje poticanja međunarodne sportske suradnje u 2013. godini u iznosu od 200.000,00 kuna.

Projekt predviđa suradnju Školskog športskog saveza Varaždinske županije i predstavnika školskog sporta iz Londona (Islington Borough), a vezano na ženski nogomet i rukomet.

© ŠŠS Varaždinske županije 2011