RASPIS -PDP- PLIVANJE -OŠ – 2012-2013

Predstavnici Varaždinske županije na Polzavršnom natjecanju DP RH 2012-2013 iz plivanja su: djevojčice- OŠ III. Vž, dječaci- OŠ VI.Vž.

Preuzmite Raspis: Raspis-plivanje-PDP-oš

© ŠŠS Varaždinske županije 2011