Vježbaonica 2021-2022

Odlukom Izvršnog odbora Hrvatskog školskog sportskog saveza o provođenju programa Vježbaonica u šk.god. 2021.-2022., program će Školski sportski savez Varaždinske županije provoditi u 35 odjeljenja.

Kalendar provođenja programa: u I. obrazovnom razdoblju 04.10.2021.g.

UPUTE VODITELJIMA: Upute za ispunjavanje mjesečnih izvješća voditeljima u programu Vježbaonica

SMJERNICE ZA PROVEDBU PROGRAMA preuzmite na ovome linku: https://skolski-sport.hr/projekti/vjezbaonica

Odjeljenja-potpisani UOD i lista odjeljenja na čekanju

Izjava ravnatelja – VJ

suglasnost roditelja – VJ

UOD-VJ-21-22-ŠSSVŽ

HŠSS dostavlja voditeljima pristupne podatke za  PORTAL VJEŽBAONICE za unos mjesečnih izvještaja do 02. u mjesecu. Po unosu izvještaja u Portal, isti se printa  te se pravilno ispunjeni i ovjereni od ravnatelja škole skenirani šalje mailom na email: univerzalna.vjezbaonica@gmail.com do 5.og u mjesecu za prethodni mjesec.

 

 

 

 

© ŠŠS Varaždinske županije 2011