Natjecanja 2017-2018-dokumenti

 

Ovdje možete preuzeti tablice Inicijalnih prijava za školska sportska natjecanja Školskih sportskih društava osnovnih i srednjih škola Varaždinske županije u školskoj godini 2017.-2018.
Školski sportski savez Varaždinske županije će organizirati natjecanja za prijavljene škole.
Popunjenu i ovjerenu prijavu škola šalje na sssvz.mail@gmail.com do 13. listopada 2017.godine.
Molimo škole da smatraju obavezom pristupiti natjecanju kojeg prijave.

Vremenik DP RH

Propisnik DP RH – oš-sš

Propisnik DP RH – 5-6r

Inicijalna prijava – OŠ

Inicijalna prijava – SŠ

 

© ŠŠS Varaždinske županije 2011